ملکه زنبور عسل

دی ۲۵, ۱۳۹۶

ملکه زنبور عسل

طول بال ملکه نسبت به طول بدن در مقایسه با افراد نر و کارگر کوتاهتر است و شکم به نحو بارزی کشیده است . وقتی که […]