ملكه باكره زنبورعسل

دی ۲۵, ۱۳۹۶

ملكه باكره

موقعي كه حالت شفيرگي ملكه به پايان مي رسد ملكه از داخل كناره درپوش را بريده و از ان بيرون ميايد. ۱- رفتار ملكه باكره : […]