سیاه شدن سلول ملکه

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

سیاه شدن سلول ملکه

سیاه شدن سلول ملکه ویروس سیاه شدن سلول ملکه ( BQCV ) است که توسط ویروس کریپا ویروس ( Cripavirus ) ایجاد می‌شود. سیاه شدن سلول […]