ایندکس کوبیتال چیست ؟

دی ۲۸, ۱۳۹۶

ایندکس کوبیتال چیست ؟

ایندکس کوبیتال یکی از خصوصیات مورفولوژیک است که در تشخیص نژادهای زنبور عسل اهمیت دارد. نسبت طولی رگ بال A به رگ بال B در کف […]