گرفتن و مستقر کردن بچه کندو

اسفند ۴, ۱۳۹۶

گرفتن و مستقر کردن بچه کندو

نحوه گرفتن بچه کندو بستگی به محل استقرار آن داشته و وسایل مورد نیاز نیز تا حد زیادی به آن وابسته است . بچه کندو ممکن […]