نحوه استخراج موم زنبور عسل

اسفند ۵, ۱۳۹۶

نحوه استخراج موم زنبور عسل

خارج كردن و تصفيه موم زنبور يك درصد مشخص از چهار چوب بايد در حجره نوزادان هر ساله حذف شود. شان اين چهارچوب را جهت بدست […]