مكالمه و رقص زنبور در كندو

اسفند ۶, ۱۳۹۶

مكالمه و رقص زنبور در كندو

مكالمه و رقصهاي زنبور عسل در داخل كندو مكالمات زنبور عسل در حقيقت رد و بدل كردن تحركات مختلف بين افراد همان كلني است كه موجب […]