مزایای کندوی کف باز

بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

مزایای کندوی کف باز

سیستم کندو با کفهٔ کاملا” باز را برای اوّلین بار در کشور آلمان رویت کردیم . بعد از اینکه بر شوکم مبنی برا ین که این […]