مدیریت کلنی در پاییز

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

مدیریت کلنی در پاییز

– تغذیه پائیزه کلنی ها باید تا حداکثراواخرشهریورماه خاتمه یابد، درغیراین صورت به دلیل خنکی هوا، جمعیت کندو فرصت و توانایی لازم برای فرآوری و عمل […]