عملکرد زنبورها برای حفظ دمای کندو

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

کنترل دمای کندو

محققان آمریکایی دریافتند در حالیکه زنبورهای بزرگتر برای یافتن غذا ، کندو را ترک می‌کنند ، زنبورهای کوچکتر در کندو می‌مانند و با گرمای بدن خود […]