حواس چندگانه زنبور عسل

اسفند ۸, ۱۳۹۶

حواس چندگانه زنبور عسل

بينايي زنبور عسل داراي دو چشم مرکب در دو طرف سر و سه چم ساده و بسيار ريز که در وسط پيشاني قرار دارند مي‌باشد. بينايي […]