آیا نژاد کارنیکا همان نژاد کارنیولان است

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

آیا کارنیکا همان نژاد کارنیولان است

در کل، نژاد در زنبورعسل به چه معنی می باشد و به چند گروه تقسیم می شود؟ آیا نژاد کارنیکا همان نژاد کارنیولان است؟ خصوصیات و […]