کلنی های چند ملکه ای

بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

کلنی های چند ملکه ای

سازماندهی و نگهداری کلنی های چند ملکه ای کلنی های چند ملکه ای در یک کندو فقط یک ملکه می تواند تخم ریزی کند و در […]