کارنیکای آلمانی و اترشی

دی ۱۱, ۱۳۹۶

کارنیکای آلمانی و اترشی

همانگونه که در قسمت ریخت شناسی نژاد کارنیکا برای شما توضیح داده شد. کارنیکا از لاینهای متفاوتی به منظور کاربریهای متفاوت طراحی شده است. قبل از […]