ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل

دی ۸, ۱۳۹۶

ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل

ايستگاه هاي جفتگيري بايد در مكانهاي مطمئن و با تعداد كافي از نر هاي معين ايجاد شوند. زيرا پس از توليد ملكه ها در اين ايستگاه […]