اهمیت پرورش زنبور نر

بهمن ۱۹, ۱۳۹۶

اهمیت پرورش زنبور نر

اهمیت پرورش زنبور نر پرورش زنبورهای نر با پتانسیل باروری بالا, به منظور تولید اسپرم, برای تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و همچنین جفتگیری به صورت […]