موم زنبور عسل :

اسفند ۳, ۱۳۹۶

موم زنبور عسل

موم زنبور عسل ، ماده اولیه ساختمان سازی در کندو است ، موم زنبور عسل توسط چهار جفت غدد موم ساز ، که زیر شکم زنبور […]