راه های جلوگیری از غارت کلنی

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

راه های جلوگیری از غارت کلنی

راهکارهای جلوگیری از غارت کلنی دادن شربت در تاریکی* نریختن شربت در زنبورستان* شربت مصرفی سعی شود بودار نباشد.* تنگ کردن دریچه پرواز * وسیع کردن […]