دستور العمل زنبورداري

بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

دستور العمل زنبورداري

دستور العمل فنی زنبورداري شرح عمليات : ۱- انتخاب واحد : الف) سايت يا محلي انتخاب گردد كه داراي سابقه پرورش زنبور عسل باشد. ب) در […]