تقویت کلنی های ضعیف در بهار:

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

تقویت کلنی های ضعیف در بهار

در فصل بهار اگر شما یه کندوی ضعیف دارید . باید به سرعت این کندو را تقویت کنید تا جمعیت بالا رفته تا شما در تابستان […]