تغییر ژنتیک در زندگی زنبور عسل

بهمن ۲۶, ۱۳۹۶

تغییر ژنتیک در زندگی زنبور عسل

تغییر ژنتیک خودجوش در طول زندگی زنبور عسل تفاوت‌های ظریف در DNA زنبورهای عسل باعث می‌شود که آن‌ها نقش‌های مختلفی را در داخل کندو بر عهده […]