تلقیح مصنوعی همراه با ادوات

دی ۷, ۱۳۹۶

تلقیح مصنوعی همراه با ادوات

تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعی بطور ساده عبارت است از انتقال مصنوعی اسپرم از یک یا چند نر بداخل اویدکت ملکه می باشد . تاریخچه تلقیح مصنوعی […]