اصول توليد ملكه زنبورعسل به روش مصنوعي

دی ۷, ۱۳۹۶

اصول توليد ملكه به روش مصنوعي

به منظور پرورش تعداد زيادي ملكه باكره در شرايط كنترل شده بايد شرايط مناسبي در كندوهاي سازنده ملكه فراهم گردد. اين شرايط دقيقا شرايطي است كه […]