بیماری عفونی سپتیسمی

اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

بیماری عفونی سپتیسمی

سپتیسمی بیماری عفونی زنبور عسل بالغ است که زنبوران آلوده اعم از کارگر ، نر ، ملکه در مدت کوتاهی تلف می شوند و در نتیجه […]