علائم وجود کنه در کندو

بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

علائم وجود کنه در کندو

از آن جا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير می يابد، لذا در سال های اوليه نمی توان آن را […]