بیماری لوک اروپایی

دی ۲۸, ۱۳۹۶

بیماری لوک اروپایی

بیماری لوک اروپایی یک بیماری فصلی است . زمان پیدایش آن عمدتاً از اواسط تا اواخر فصل بهار است . این بیماری نیز مانند بیماری لوک […]