بیماری آکاریوز

اسفند ۷, ۱۳۹۶

بیماری آکاریوز

عامل این بیماری مایت آکاراپیس وودی می باشد که در سال۱۹۲۱ تحت عنوان تارسو نمویس وودی مطرح شد ولی بعدها به نام آکاراپیس وودی تغیر یافت. […]