گیاهان سمی برای زنبور عسل

محصولات زنبور عسل
اسفند ۷, ۱۳۹۶
خواص دارویی و غذایی عسل
اسفند ۸, ۱۳۹۶

گیاهان سمی برای زنبور عسل

مسمومیت به وسیله ي گیاهان
اصولاًهر گیاهی که دام را مسموم کند ، زنبور را نیز مسموم خواهد کرد. در بعضی از گیاهان غیر سمی ممکن است در هنگام شکوفه دادن گیاه ، شرایط محیطی غیر طبیعی تأثیراتی مشابه مسمومیت را در گیاهان به وجود آورد ؛ مثلاً کاهش دما به مدت شش ساعت ، سبب می شود که گرده ی تازه ی زعفران به طورموقت سمی شود . خوشبختانه گیاهانی که زنبورها را مسموم می کنند ، شهد و گرده ی کمی تولید و در نتیجه زنبورها را کمتر به خود جلب مي كنند .
دردرمان مسمومیت ها باید ماده ای را که میزان آن به حد سمّی رسیده شناسایی و سپس رقیق کرد .
براي نمونه ، چند گياه سمي که زنبورعسل را مسموم می کنند عبارتند از :
– گونه های تاکسوس از خانواده ی سرخدارها
– آبیس آلبا ( نژاد نقره ای ) از خانواده ی سوزنی برگان
– پيازمعمولي ، گل لاله از خانواده ی سوسني ها
– درخت گردوي منچوري از خانواده ی گردوييان
– گونه هايي از كوئركوس ( بلوط ) از خانواده ی بلوط
– گندم سياه زراعي از خانواده ی ريواس
– شقايق شيشه اي ، كاتلاي باتلاقي و زلائف الملوك از خانواده ی آلالگان
– خشخاش از خانواده ی كوكناريان
– آرابيس گلابرا از خانواده ی چليپایيان
– گونه هاي آستراگالوس ( گون ) از خانواده ی پروانه واران
– كاراكا از خانواده ی كورينو كارپاسه
– درخت شاه بلوط از خانواده ی بلوط هندي
– نمدار از خانواده ی زيرفونيان
– كاميلاي از خانواده ی چاي
– هزار چشم معمولي از خانواده ی هزارچشمان
– گياه هفت بند از خانواده ی تيملاسه
– ياس از خانواده ی زيتونيان
– ياسمن زرد از خانواده ی لوگانيسه
– خرزهره ی معمولي از خانواده ی آپوسيناسه
– توتون معمولي حاوي و تاجريزي سياه از خانواده ی بادنجانيان
– گل انگشتانه از خانواده ی ميمونيان
– گونه هاي آستر ( ستاره ) از خانواده ی مركبان
– توتون معمولي و تاجريزي سياه از خانواده ی بادنجانيان
– گل انگشتانه از خانواده ی ميمونيان
– گونه هاي آستر ( ستاره ) از خانواده ی مركبان

منبع : Aydinhoney.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *