كارگران تخمگذار

معرفي ملكه با قفسهاي فشاري
اسفند ۱, ۱۳۹۶
ايجاد كندوي پدري
اسفند ۱, ۱۳۹۶

كارگران تخمگذار

به وجود آمدن كارگران تخمگذار
اغلب پس از آنكه يك كلنب بدون ملكه مي شود كارگران شروع به ساختن سلول ملكه زنبورعسل مي كنند. حتي اگر در كندو تخم يا لارو هاي جوان وجود نداشته باشد، كارگران نسبت به ساخت سلول اقدام مي كنند.در مورد اخير كلني يائسه ( يتيم و نازا ) به شمار ميرود و محكوم به فنا است. در اين كلني ها كارگران بيشتر مهاجم مي شوند و زنبورداران با تجربه وقتي درب كندو را براي بازديد مي گشايند به فوريت اين پديده را در مي يابند.
كارگران زنبورعسل به طور عادي تمايل دارند دور هم جمع شوند ( حتي كلني هاي بدون ملكه ) به طور معمول حتي تعدادي از كارگران دور ملكه جمع مي شوند. اما در يك كلني بدون ملكه تجمع كارگران تا وقتي امكان پذير است كه جمعيت آنها به حد بحراني نرسيده باشد. اگر تعداد زنبوران ۷۷عدد يا بيشتر باشد و به خصوص اگر درجه حرارت كندو كم باشد، آنها يك مجتمع تشكيل مي دهند. اگر تعداد آنها ۵۰عدد يا كمتر باشد در اين صورت مجتمع تشكيل نمي شود ولي ممكن است هر سه يا چهار زنبور در يك نقطه جمع شوند.
اگر جمعيت كلني زياد باشد در بين آنها تقسيم كار از جمله : ساختن شان، جمع آوري گرده و شهد و ساير فعاليتها در مقياس بسيار كوچك ادامه خواهد داشت. مقداري نوش گل در قسمت پايين ناحيه پرورش نوزادان ذخيره مي شود كه برعكس كلني هاي عادي است، زيرا عسل در مورد اخير در قسمت بالاي ناحيه پرورش نوزادان ذخيره مي شود. حضور ملكه و لاروها در حال رشد در يك كلني موجب جلوگيري از رشد تخمدانها در كارگران مي گردد ، از اين رو به وجود آمدن كارگران تخمگذار در كلني هاي بي ملكه غير عادي نيست.
گاهي اوقات به خصوص در موقع تقسيم كلني در كندوهاي داراي ملكه نيز ممكن است كارگران تخمگذار پيدا شود. تخمهاي كارگران تخمگذار تبديل به زنبور نر مي شود. كارگران تخمگذار بعضي از رفتارهاي ملكه زنبورعسل را تقليد مي كنند، ولي در بيشتر مواقع حالات كارگري خود را حفظ مي كنند. به طور مثال مانند كارگران عسل و گرده مي خورند و مانند آنها به خارج كندو پرواز مي كنند. مانند ملكه زنبورعسل قبل از تخمريزي سلولها را بازرسي مي كند. ولي اگر سلول آماده نباشد خودشان شروع به تميز كردن سلول مي كنند. در موقع تخمگذاري كارگران تخمگذار به جاي آنكه سطح زيرين شكم خود را به طرف كف سلول نگاه دارند آن را به سمت ديواره سلول متمايل مي كنند.
زنبور كارگر تخمگذار دقت ملكه را ندارد. تعدادي از زنبورهاي پرستار دور او حلقه مي زنند ولي اين حلقه منظم نيست و مانند ملكه ملايمت ندارد.در يك كندوي بي ملكه چندين كارگر تخمگذار پشت سر هم به وجود مي آيند. در عين اينكه هر كارگر تخمگذار يك تخم درهر سلول قرار مي دهد اين عمل مانع نخواهد شد كه ساير كارگران تخمگذار نيز در همان سلول ها تخمگذاري نكنند ؛ لذا در منطقه پرورش نوزادان سلولهاي بسياري ديده مي شوند كه در آنها چندين تخم گذاشته شده است. به محض اينكه تخمها شروع به باز شدن مي كنند زنبوران پرستار نسبت به كارگران تخمگذار حالت تهاجمي پيدا كرده و آنها را از كندو مي رانند.

روش جلوگيري از نرزا شدن كارگران
يك زنبوردار ماهر با مديريت صحيح خود به هيچوجه اجازه نمي دهد كندوهايش بي ملكه بماند و كارگران نرزا شوند. اما اگر در زنبورستاني به علت عدم رسيدگي كندويي نرزا پيدا شد يك كندوي خالي را در جاي همان كندوي بي ملكه قرار داده و چند قاب شفيره مسن و تخم و لارو جوان در داخل آن مستقر مي كنند و زنبورهاي داخل كندو را به محلي دورتر حداقل به فاصله ۲۰۰ متري محل قبلي منتقل كرده و زنبورهاي داخل كندو را خالي نموده و آن كندو را كاملا مي تكانند به طوري كه حتي يك زنبور نيز بر روي قابها و داخل كندو باقي نماند. در اين حالت كارگران نرزا به علت سنگين شدن و در داخل كندو ماندن نشاني منطقه را از ياد برده و قادر به برگشتن به كندو نيستند. ولي آن دسته از كارگران كه صحرايي بوده و هنوز نرزا نشده اند به كندوي قبلي خود باز مي گردند و به جمعيت فعال كندو ملحق مي شوند.
كندوي جديد در مدت كمي داراي سلول ملكه شده و يا سلولهاي ملكه توسط زنبوردار در آن قرار داده شده و به تدريج صاحب ملكه مي شوند. يا با معرفي يك ملكه بارور در داخل قفس و ازاد كردن ان بعد از آرامش و گذشت چند روز آن كندو صاحب ملكه شده و فعال خواهد گرديد.

منبع : Aydinhoney.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *