زنبور خوار

عسل درمان ناتوانی های جنسی
اسفند ۴, ۱۳۹۶
گرفتن و مستقر کردن بچه کندو
اسفند ۴, ۱۳۹۶

زنبور خوار

زنبور خوار ( زنبورخوار معمولی )

نام علمی : Merops Apiaster
نام انگلیسی: European Bee eater
نام فارسی : زنبور خوار معمولی

مشخصات ظاهری : این پرنده ، ۲۸ سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ خرمایی سر پشت گلوی زرد روشن ، که در تضاد با رنگ آبی فیروزه ای زیر تنه اش قرار دارد ، به آسانی شناخته می شود. در پرنده ی بالغ ، پشت بال ها بلوطی ، که در پرواز، زیر بال های خاکستری قهوه ای کمرنگ به نظر می آید ، و دم سبز با پرهای بلند میانی دیده می شود. زیر تنه ی پرنده ی جوان سبزی بیشتری دارد ، اما تارک به رنگ بلوطی ، گلو زرد و پرهای میانی دم بسیار کوتاه یا فاقد آنهاست. در هنگام مهاجرت، در بالای سر، از سر و صدایشان شناخته می شوند. در پرواز حشرات را شکال کرده و پروازش زیبا همراه با بالبازروی است. پرنده ای اجتماعی است و اغلب روی سیم های برق و تلگراف می نشیند.
صدا : صدای این پرنده، بسیار شبیه زنبور خوار گلو خرمایی و آرامتر است و شبیه « په رروپ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز با بوته های پراکنده و درختان اندک ، و روی تیرهای تلگراف به سر برده و در سوراخ های دیواره ی ساحلی رودخانه ها ، گودال های شنی و گاهی روی زمین هموار، به صورت گروهی ، تولید مثل می کند. در ایران، تابستان ها فراوان است.
حفاظت : با وجود شکار این پرنده ، به منظور جلوگیری از حمله ی آنها به کندو های عسل ، به نظر نمی رسد نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی داشته باشد.

زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک )
زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)
نام علمی : Merops Orientalis
نام انگلیسی: Little Green Bee-eater
نام فارسی : زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک )
مشخصات ظاهری : این پرنده ، ۲۴ سانتیمتر طول دارد و کوچکترین زنبور خوار درمنطقه دیده است. اساسا سبز رنگ بوده و با نوار چشمی سیاه دیده می شود پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی طوطی ، همانند زنبور خوار گلو خرمایی زیر گونه ای که در غرب منطقه ( فلسطین ، شرق و غرب منطقه ی آبی ) یافت می شود طوق سیاه رنگ و گلوی آبی مایل به سبز دیده می شود. زیر بال ها قرمز آجری و روی شاهپرهای پرواز قهوه ای مایل به قرمز است. اغلب جفت جفت دیده می شوند.
صدا : صدای این پرنده در پرواز شبیه « ته ری ت – ته ری ت – » یا « پریت » شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در درختزارها، زمین های کشاورزی ، بیشه های گز و باغ ها به سر می برد در ایران ، بومی و درمناطق جنوبی و جنوب شرقی نسبتا فراوان است.
حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

زنبور خوار گلو خرمایی
زنبور خوار گلو خرمایی
نام علمی : Merops Persicus
نام انگلیسی: Persian Bee eater
نام فارسی : زنبور خوار گلو خرمایی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، ۳۰ سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است و به واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند میانی دم است و از زنبور خوارجوان، به واسطه ی سبزی زیر تنه مشخص می شود. رفتار این پرنده شبیه زنبور خوار است.
صدا : صدای این پرنده اندکی بلندتر از زنبور خوار و گاهی دو سیلاب شبیه « پرلی پ – پرلی پ » یا « پرل – ریپ » شنیده می شود.

زیستگاه این پرنده در دشت های باز، زمین های کشاورزی و آبیاری شده و حاشیه ی تالاب ها و به سر برده و به صورت گروهی در سوراخ دیواره ی ساحلی رودخانه ها ، تپه ها و گودال ها آشیانه می سازد. در ایران ، تابستان ها در جنوب فراوان است و در شمال به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل می کند. همچنین به صورت مهاجر عبوری ، در جمعیت های فراوان دیده می شود.
حفاظت : از سوی کندوداران، تلاش هایی به منظور کنترل و کاهش جمعیت این پرنده صورت می گیرد. اما به نظر نمی رسد، در حالی حاضر، نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی داشته باشد.

منبع : Aydinhoney.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *