ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل

مشخصات ظاهری نژاد کارنیکا
دی ۸, ۱۳۹۶
روش تعویض ملکه
دی ۸, ۱۳۹۶

ايستگاه پرورش ملكه زنبورعسل

ایستگاه پرورش ملکه

ايستگاه هاي جفتگيري بايد در مكانهاي مطمئن و با تعداد كافي از نر هاي معين ايجاد شوند. زيرا پس از توليد ملكه ها در اين ايستگاه ها سرنوشت جمعيتهايي كه در سالهاي بعد بايد فعاليت نمايند تعيين مي گردد. اين جمعيتها بايد پرمحصول و آرام باشند. توليد كنندگان ملكه زنبورعسل بايد از چگونگي زندگي بيولوژي و به خصوص صفات ارثي زنبور عسل و نحوه انتقال آنها به نتاج آگاهي كامل داشته باشند تا بتوانند ملكه هاي مرغوب و پر محصول توليد كنند.
منظور از ايستگاههاي جفتگيري محلي است كه در آنجا زنبورها بويژه زنبورهاي نر به تعداد زياد ( متناسب با تعداد ملكه هاي توليدي ) نگهداري و توليد مي شوند. اين ايستگاه ها محلهايي هستند كه در آنجا ملكه هايي باكره متعلق به جمعيتهاي مشخص با خصوصيات مطلوب كه از قبل با برنامه ريزي صحيح توليد شده اند با نرها جفتگيري مي كنند. در ايستگاه هاي جفتگيري ، توليد ملكه و زنبورنرهيچ كدام به خود واگذار نشده اند. در اين محلها زنبورداران با استفاده از علم توارث و بهره برداري از دانش روز تا بالاترين حد امكان اثرات نامطلوب عوامل طبيعي را حذف نموده و با هدف مشخص و برنامه ريزي دقيق صفات خاص و اقتصادي را در ملكه ها تثبيت مي نمايند.
زنبورهاي نر توليد شده بايد به طور اجبار از نژاد و يا لااقل ( درشرايط ايران ) از جمعيتهايي انتخاب شوند كه از مدتها قبل تحت كنترل دقيق بوده و سلامت و قدرت جمع آوري عسل و آرامش آنها مورد بررسي قرار گرفته و تایيد شده باشد و بين همه جمعيتها به عنوان بهترين زنبورهاي نر به حساب آيند.
ايستگاه جفتگيري بايد در مكاني باشد كه حداقل تا شعاع ده كيلو متري آن كندويي وجود نداشته باشد. در غير اين صورت زنبورهاي نر كندوهاي مجاور به ايستگاه جفتگيري راه يافته و با ملكه هاي ايستگاه جفتگيري كرده و برنامه تنظيم شده بي نتيجه خواهد شد.
طبق قوانين توارثي مندل كارگراني كه از يك ملكه توليد مي شوند تنها ۵۰ درصد خواص ملكه را به ارث برده و پنجاه درصد ديگر را از زنبورهاي نري كه با ملكه جفتگيري كرده اند به ارث
مي برند.

منبع : Aydinhoney.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *